Witamy...

 

 

Zapraszamy do zapoznania się™ z zakresem działalno¶ci oraz ofert±… firmy JULKOP

 

- profesjonalna naprawa maszyn budowlanych oraz

   rolniczych

- sprzedaż cz궛ci oryginalnych i zamiennych

- naprawa układów hydraulicznych

- naprawa układów elektrycznych.

 

 

 

 

 

 

Ponadto zajmujemy się sprzedaż± ¶›rodków eksploatacyjnych:

 

- oleje i pł‚yny oryginalne oraz zamienniki

- filtry do każdego rodzaju i typu maszyn

- osprzę™t typu: łyżki, ogumienie, zę™by do łyżek itp.

 

  

 

Dzię™ki kontaktom z różnymi firmami jeste¶›my w stanie zaoferować Pań„stwu konkurencyjne ceny oraz szybk± i fachow± obsł‚ugę™.

 

 

Służymy pomoc±… w prawidł‚owym doborze cz궛ci.

 

Udzielamy porad w zakresie prawidł‚owej eksploatacji maszyn, doborze ¶rodków i materiałów eksploatacyjnych.

 

Oferujemy atrakcyjne warunki oraz krótkie terminy realizacji zamówień„.

 

 

Wszystkie dodatkowe informacje uzyskaj± Pań„stwo telefonicznie lub za po¶rednictwem poczty elektronicznej

 

julkop.pl - czę¶ci do maszyn budowlanych, naprawa maszyn budowlanych, naprawa układów hydraulicznych, przegl±dy okresowe cat, czę¶ci zamienne do maszyn budowlanych, komputer diagnostyczny, osprzęt do maszyn budowlanych i naprawa układów elektrycznych